Jeugdcommissie en haar activiteiten

Algemeen

De voornaamste taak van de jeugdcommissie is om jeugdleden kennis te laten maken met de golfsport op een manier die ertoe leidt dat zij plezier krijgen in het spel en daarbij de mogelijkheid krijgen zo goed mogelijk te gaan golfen. Dat betekent dat jeugdleden alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot goede golfers. Het ontwikkelen van individuele golfcapaciteiten gebeurt door lessen en het regelmatig spelen van wedstrijden. De jeugdcommissie organiseert regelmatig onderlinge wedstrijden en zorgt ervoor dat er deelgenomen wordt aan competities met andere clubs. Het ontwikkelen van een zekere teamgeest en het gevoel van saamhorigheid zijn daarbij belangrijke elementen.

De jeugdcommissie voert een actief beleid om het aantal jeugdleden te vergroten (tot maximaal 75).

Beleidsplan jeugd

Doelstelling van de jeugd NGC:
Hét opleidingsinstituut van de regio worden, waarin maximaal 75 jeugdige spelers de kans krijgen het golfspel te leren en zich te ontwikkelen tot een allround golfer.

Toelichting:

De NGC is een laagdrempelige golfvereniging waar het met plezier spelen van golf voorop staat. Hiertoe worden diverse wedstrijden met "fun" karakter georganiseerd. Daarnaast probeert de NGC jeugdleden te stimuleren om hun golfspel te verbeteren door het organiseren van verenigingswedstrijden en deelname aan NGF wedstrijden en de regionale Jan Rijk Jeugd Tour. Tevens neemt de NGC deel aan NGF jeugdcompetitie. Doel is om regelmatig spelers te laten doorstromen naar dames 1 en heren 1.

Middelen:
  • 10 gratis jeugdlessen in de zomer door pro's van de Nieuwegeinse golfschool
  • Het op practische wijze bij brengen van de golfregels en golfetiquette
  • Gezelligheids en prestatiegerichte wedstrijden
  • Begeleiding bij wedstrijden
  • Pool met beschikbare jeugd/ volwassenen, die rondes met jeugdleden willen lopen.
  • In overleg met de technische commissie worden er tevens selectietrainingen aangeboden aan talentvolle jeugdleden, die de potentie hebben om in dames 1 en heren 1 te spelen.

Gezelligheidswedstrijden:
De jeugdcommissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten met een gezelligheids-karakter’. Dit zijn o.a. de volgende wedstrijden: NGF Familie toernooi, Pepernotenwedstrijd, Oliebollenwedstrijd, 11-holes wedstrijd, Pro Jeugd Challenge, Girlz Only wedstrijd en de jeugd-seniorenwedstrijd.

Prestatiegerichte wedstrijden:
De jeugdcommissie organiseert jaarlijks een aantal activiteiten met een ‘wedstrijd karakter’. Dit zijn de volgende wedstrijden: NGF jeugdcompetitie, Jan Rijk Jeugd Tour, clubkampioenschap jeugd en maandbekerwedstrijden.

Beperkte baanbezetting voor jeugdwedstrijden
Bij alle wedstrijden die door de jeugdcommissie voor jeugdleden worden georganiseerd wordt terdege rekening gehouden met de baanbezetting. De Jeugdcommissie reserveert alleen de benodigde starttijden voor de deelnemende jeugdleden en blokkeert daardoor niet de hele baan gedurende lange tijd of een heel dagdeel.

Communicatiemiddelen:
Het jeugdgedeelte van de website bevat informatie over alle activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden. Daarnaast benadert de jeugdcommissie jeugdleden regelmatig individueel. Het vaste medium is het digitale 'Geintje'. Dat wordt 1 à 2 maal per jaar toegestuurd. Daarnaast worden jeugdleden en ouders regelmatig via de mail benaderd om aan clubactiviteiten mee te doen.

Werving nieuwe leden:
De jeugdcommissie streeft naar maximaal 75 jeugdleden. Om dit aantal te bereiken onderneemt de jeugdcommissie de volgende activiteiten

  • Jeugdaanbod/kinderprogramma op de jaarlijkse open golfdag

  • Het organiseren van clinics voor scholen

  • Publiciteit in lokale kranten over jeugdgolf, mede gericht op wegnemen elitaire en dure karaktar

  • Openbare en toegankelijke jeugdsite.

Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie coördineert, begeleidt en ondersteunt de jeugdleden bij alle activiteiten.

Samenstelling JEUGDCOMMISSIE

Voorzitter: Walter Bouwman

Leden: Jet van Amersfoort en Esmy Kromontono

Ondersteunende oud voorzitter: Ted Vonk

Coordinator Competities: Jos Kleiboer

 

E-mail:

Meehelpen met de jeugdcommissie?

De jeugdcommissie kan nog versterking gebruiken. Door drukke werkzaamheden en activiteiten hebben sommige leden slechts beperkte tijd beschikbaar voor hun jeugdcommissie activiteiten. Terwijl het zulk leuk en dankbaar werk is! Wil je je ook nuttig maken voor de jeugd van de NGC? Meld je dan aan via .

Geen zin om in een commissie te zitten maar wel bereid om hand- en spandiensten te verlenen bij de jeugdwedstrijden? Meld je dan ook aan via hetzelfde adres!