Stichting Golf Laagraven

Voor golfclubs met een eigen verenigingsbaan is het gebruikelijk dat de zakelijke belangen rond de golfaccommodatie worden ondergebracht in een aparte rechtspersoon veelal een stichting. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd in het belang van de vereniging en kunnen fiscaal‑juridische aspecten beter tot hun recht komen. Voor dat doel heeft onze club medio 1999 de Stichting Golf Laagraven opgericht.

Het financieel beheer van de accommodatie is de verantwoordelijkheid van de stichting. De benodigde middelen worden bijeengebracht door de leden en bedrijfsleden via door de stichting uit te geven lidmaatschapsgebonden participaties en een achtergestelde lening van de vereniging aan de stichting, alsmede een lening van de Rabobank Nieuwegein, gewaarborgd door de Stichting Waarborgfonds v.d. Sport en een garantiestelling door de gemeente Nieuwegein.

In de Stichting zijn o.a. ondergebracht:

  • de erfpachtovereenkomst met het Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
  • de pachtovereenkomsten met de horeca en de golfschool;
  • de arbeidsovereenkomsten met de personeelsleden;
  • de sponsorovereenkomsten met de bedrijfsleden.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 5 leden te benoemen uit een door de leden­vergadering goed te keuren voordracht. Ten minste de helft van de bestuurleden zijn gewoon lid van de vereniging, w.o. de voorzitter van het verenigingsbestuur en degene die in je verenigingsbestuur verantwoordelijk is voor Marketing en Communicatie. Ten minste 2 bestuursleden zijn geen lid van de vereniging (zgn. buitenleden).

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Dick Kievit, Voorzitter
Martin de Jong, Secretaris
Vacature, Penningmeester
Ted Vonk, Marketing en Communicatie
Dick van der Greft, Baanbeheer en Baanonderhoud
Johan Vermeule, Buitenlid
Vacature, buitenlid