Baanreglement wedstrijdbaan

Je mag de baan in als je in het bezit bent van

 • minimaal EGA Clubhandicap 54 
 • een golftas met clubs
 • golfschoenen met softspikes of profielzolen

Gedragsregels voor en tijdens het spelen

 • Eerst melden bij de receptie in het clubhuis; leden via de aanmeldzuil in de hal
 • Bij oefenswing maken op de teebox niet de grond raken
 • Afstandpaaltjes staan op 150 en 100 meter van midden green
 • Plaggen terugleggen; pitchmarks repareren; bunkers aanharken
 • Bij zoeken naar uw bal, wachtende flight doorlaten
 • Alleen uw eigen bal uit het water vissen
 • Geen trolleys en golftassen op de tee plaatsen
 • Niet telefoneren in de baan
 • Geen sigarettenpeuken achter laten in de baan
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang
 • Buggy's/handicarts behoren daar waar aanwezig paden te gebruiken. Het is niet toegestaan om met handicarts of trolleys binnen de witte lijnen rond de greens te rijden.
 • Alle waterhindernissen op de baan zijn gemarkeerd.
 • Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.
 • De waste area (links op hole 7/16) is door de baan; het is geen bunker. Ter bescherming van dit gebied is het niet toegestaan om hierin te rijden met handicarts en trolleys.
 • Voor elke 9 holes wordt een starttijd afgegeven. Een ronde van 18 holes is dus NIET standing.
 • Bij drukte in de baan, en/of naar het advies van de marshal of starter wordt een starttijd niet opgedeeld in 2 flights van 2.
 • Bij extreme drukte kan door marshal en/of starter besloten worden om de doorloop te bevorderen door spelers samen te voegen.

Aanwijzingen van de marshal en/of starter dienen stipt te worden opgevolgd; het niet opvolgen van de hierboven vermelde regels kan reden zijn u te verzoeken uw golfronde te beëindigen

Ready golf

Bij strokeplay en stableford wedstrijden wordt 'Ready golf' gespeeld, ter verhoging van het speltempo; langzaam spel wordt zo beter voorkomen. De volgende regels worden dan gevolgd:

 • Niet de speler die de 'eer' heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
 • Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
 • Tijdens de hole speel je zodra je klaar bent om te spelen, mits het veilig is. Het gaat er niet om wie het verst van de hole is, maar om wie er het eerst kan spelen.
 • Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
 • Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
 • Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geputt.

Een uitgebreidere beschrijving van wat Ready Golf wel en niet is kun je hier lezen.

Plaatselijke Regels NGC Wedstrijdbaan 

Buiten de baan (Out of bounds)
Wordt aangegeven door palen/hekwerken met een witte band.

Grond in bewerking (GUR - Ground under repair)
Wordt aangegeven door blauwe palen of een blauwe lijn. De speler is verplicht dit gebied te ontwijken volgens Regel 25-1b. Straf voor overtreding van de plaatselijke regels Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee slagen

Obstakels
Afstandspalen en aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering, dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.

Dropping zone hole 9/18
Wanneer de bal links van de green van hole 9/18 voorbij de bunker met damwand in de laterale waterhindernis wordt gespeeld, mag de speler handelen volgens Regel 26-1 of met één strafslag een bal droppen in de dropping zone. 

Afstandsmeters
Voor alle ronden op deze baan mag een speler afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.) overtreedt hij Regel 14-3.
Straf bij eerste overtreding: Matchplay verlies van de hole, Strokeplay twee slagen; bij volgende overtreding: diskwalificatie. Indien de overtreding tussen twee holes wordt gemaakt wordt de straf bij de volgende hole toegepast.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Plaatsen
De periode voor Plaatsen loopt in Nederland van 1 november tot en met 30 april.
Tijdens de periode van plaatsen mag uitsluitend sprake zijn van Qualifying condities als de onderstaande regel van kracht is:
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 centimeter van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsten en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte”betekent elk deel van de baan, daarbij inbegrepen paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Buiten de periode van 1 november-30 april is er geen sprake van qualifying condities als deze regel van kracht is, tenzij de NGF via de regiocommissaris dispensatie heeft verleend. 

Tijdelijke plaatselijke regels
Worden vermeld op het informatiebord in het clubhuis. Ze staan ook  op de pagina Golfbaan>Baanstatus op de website.

In geval van nood bel direct 112 of 030 - 636 92 32

 

Nuttige Tips

Hoe worden Pitchmarks het best hersteld

Wat te doen bij onweer

Mistprotocol

Golfetiquette
De ongeschreven gedragsregels van het golf die er voor zorgen dat we vlot en veilig op een goed onderhouden baan met plezier kunnen golfen. Een overzicht van de golfetiquette...(lees meer)

Calamiteitenprotocol

Wat te doen bij hartproblemen

Ambulanceroute