De baan van de Nieuwegeinse Golfclub wordt duurzaam en milieuvriendelijk onderhouden

De oeverzwaluwenwand bij hole 8

Het beheer van de golfbaan en natuur wordt op een duurzame, milieubewuste en natuurvriendelijke wijze uitgevoerd. Door middel van inventarisatie, analyse, het formuleren van doelen en evaluatie streeft de Nieuwegeinse er naar het beheer van groen en milieu te optimaliseren.

De Nieuwegeinse bezit een schat aan gevarieerde flora en fauna met hoge natuurwaarden en doet er veel aan om deze in stand te houden en of te verbeteren. Zo is er bij hole 9 een oeverzwaluwenwand. Op de foto rechts zit zo'n oeverzwaluw.  Er zijn verschillende bloemenweiden en op verschillende delen van de baan groeien en bloeien fruitbomen. Met regelmaat vinden er vogeltellingen plaats. Ook worden paddenstoelen, vlinders en insecten gemonitord. Inde loop 2017 zullen er verschillende bijenkorven geplaatst worden.

De pijlers onder het beleid bij de Nieuwegeinse Golfclub vormen de uitgangspunten van GEO en de Green Deal. De Nieuwegeinse Golfclub is sinds 2010 GEO gecertificeerd. GEO is de afkorting van Golf Environment Organization, de internationale certificering organisatie voor duurzaam beheer van golfbanen. De Greendeal Sportvelden 2020 is de overeenkomst van de Overheid met de sportsector om gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen geheel te verbieden.

De Nieuwegeinse is in het bezit van het GEO-certificaat. Dit is aan de Nieuwegeinse uitgereikt omdat het onderhoud en beheer van de golfbaan en de natuur voldoet aan de eisen die het GEO-programma stelt.

Wandelroute "Ommetje Golfbaan"

Ook niet golfers zijn welkom op de baan van de Nieuwegeinse Golfclub om te genieten van de prachtige flora en fauna. Er is een heuse wandelroute over de paden op de golfbaan. De lengte is 2,5 kilometer. Voorzichtigheid is daarbij wel geboden. Er moet goed opgelet worden op rondvliegende golfballen. Na afloop van een wandeling ben je welkom in het clubhuis voor een versnapering. De start van de wandelroute is op het pad dat links van de ingang van de golfclub ligt.

Duurzaamheid in Beeld

Veel meer foto's van de golfbaan zijn op de pagina "Rondblik"  te vinden.