Baanreglement wedstrijdbaan

Je mag de baan in als je in het bezit bent van

 • minimaal EGA Clubhandicap 54 
 • een van een sticker voorziene of afgestempelde scorekaart
 • een golftas met clubs
 • golfschoenen met softspikes

Gedragsregels voor en tijdens het spelen

 • Eerst melden bij de caddiemaster in het clubhuis;leden via aanmeldzuil in de hal
 • Golfschoenen met softspikes zijn verplicht
 • Bij oefenswing maken op de teebox niet de grond raken
 • Afstandpaaltjes staan op 150 en 100 meter van midden green
 • Plaggen terugleggen; pitchmarks repareren; bunkers aanharken
 • Bij zoeken naar uw bal, volgende flight doorlaten
 • Alleen uw eigen bal uit het water vissen
 • Geen trolley's en golftassen op de tee plaatsen
 • Geen gebruik van mobiele telefoon in de baan
 • Geen sigarettenpeuken achter laten in de baan
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang
 • Buggy's/handicarts behoren daar waar aanwezig paden te gebruiken. Het is niet toegestaan om met handicarts binnen de witte lijnen rond de greens te rijden.
 • Spelers komend van hole 9 hebben voorrang op hole 10.
 • Alle waterhindernissen op de baan zijn gemarkeerd.
 • Alle afstanden zijn gemeten tot het midden van de green.
 • De waste area (links op hole 7/16) is door de baan; het is geen bunker. Ter bescherming van dit gebied is het niet toegestaan om hierin te rijden met handicarts en trolleys.

Bij drukte in de baan mag er alleen als 4-bal gespeeld worden als de som van de playing handicaps van de spelers niet meer is dan 80. Bij drukte in de baan kan een 1-bal bij een 2-bal worden geplaatst; in het weekend en op feestdagen is een 1-bal niet toegestaan.

Kledingvoorschriften

 • (Polo)shirts zijn voorzien van een kraag en een (korte) mouw; voor de dames is een mouwloos shirt toegestaan mits de armsgaten aansluiten op het lichaam
 • Indien gekozen wordt voor een korte broek, dient de lengte van de korte broek op de knie te vallen; 3/4-broeken voor heren zijn niet toegestaan
 • Het dragen van T-shirts, topjes, joggingpak is niet toegestaan

Aanwijzingen van de marshal dienen stipt te worden opgevolgd; het niet opvolgen van de hierboven vermelde regels kan reden zijn u te verzoeken uw golfronde te beëindigen.

 

Plaatselijke Regels NGC Wedstrijdbaan 

Buiten de baan (Out of bounds)
Wordt aangegeven door palen/hekwerken met een witte band.

Grond in bewerking (GUR - Ground under repair)
Wordt aangegeven door blauwe palen of een blauwe lijn. De speler is verplicht dit gebied te ontwijken volgens Regel 25-1b. Straf voor overtreding van de plaatselijke regels Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee slagen

Obstakels
Afstandspalen en aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering, dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 24-2b.

Dropping zone hole 9/18
Wanneer de bal links van de green van hole 9/18 voorbij de bunker met damwand in de laterale waterhindernis wordt gespeeld, mag de speler handelen volgens Regel 26-1 of met één strafslag een bal droppen in de dropping zone. 

Afstandsmeters
Voor alle ronden op deze baan mag een speler afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.) overtreedt hij Regel 14-3.
Straf bij eerste overtreding: Matchplay verlies van de hole, Strokeplay twee slagen; bij volgende overtreding: diskwalificatie. Indien de overtreding tussen twee holes wordt gemaakt wordt de straf bij de volgende hole toegepast.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Plaatsen
De periode voor Plaatsen loopt in Nederland van 1 november tot en met 30 april.
Tijdens de periode van plaatsen mag uitsluitend sprake zijn van Qualifying condities als de onderstaande regel van kracht is:
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 centimeter van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsten en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: “Kort gemaaid gedeelte”betekent elk deel van de baan, daarbij inbegrepen paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Buiten de periode van 1 november-30 april is er geen sprake van qualifying condities als deze regel van kracht is, tenzij de NGF via de regiocommissaris dispensatie heeft verleend. 

Tijdelijke plaatselijke regels
Worden vermeld op het informatiebord in het clubhuis. Ze staan ook  op de pagina Golfbaan>Baanstatus op de website.

In geval van nood bel direct 112 of 030 - 636 92 32

 

Nuttige Tips

Hoe worden Pitchmarks het best hersteld

Wat te doen bij onweer

Mistprotocol

Golfetiquette
De ongeschreven gedragsregels van het golf die er voor zorgen dat we vlot en veilig op een goed onderhouden baan met plezier kunnen golfen. Een overzicht van de golfetiquette...(lees meer)

Calamiteitenprotocol

Wat te doen bij hartproblemen

Ambulanceroute